Danh Mục
  • Siemens
Online
00889872
All days
Who's Online
889872
1
Kết nối với SISTRAIN

Mô hình biến tần

 
Mô hình I/O PLC:
Các thiết bị chính trên mô hình: Bộ nguồn cho Inverter; Inverter G120; Intelligent Operator
Panel (IOP); 
Động cơ 3 pha; Panel điều khiển gồm các DI, A; Nguồn 24V cho Panel.
Mô hình này có thể: Thực hành cấu hình cho Inverter thông qua IOP; Cấu hình thông qua
TIA Portal;
 Kết nối với PLC.
Chức năng: 8 hoặc 16 24VDC DI với switch; 8 hoặc 16 24VDC DO với LED; 2 AI núm xoay; 
2 AO đồng hồ dạng Volt; Bộ nguồn 24V – 2A; Các connector đi kèm, tiện lợi cho việc đấu nối,
tháo lắp.
                                                                 
Thêm 19-03-2021 Tác giả: SISTRAIN
Mô hình biến tần
Tags:
Bản quyền thuộc về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo SISTRAIN © 2021 - Powered by SERENCO.NET